MAAPERÄTUTKIMUKSETMaaperätutkimus vankalla ammattitaidolla

1. Pintavaaitus
2. Maaperätutkimus
3. Perustamistalausunto

Nopea toimitus.

Teemme maaperätutkimuksen perustamistapalausunnon.
Lausunnosta ilmenee perustustapa, maaperän geotekniset ominaisuudet, kantavuus ja muut tarpeelliset tiedot perustussuunnitelmia varten.


Maaperätutkimus tavallisesti:
- Tarvittavat kairaukset 4-5 pisteestä
- Tarvittavat maanäytteet
- Maanäytteiden tutkiminen ja tulkinta Kairadiagrammit
- Pohjalausunto

Lausunnosta ilmenee tietoja:
- Maaperän kaivettavuus
- Maalajikerrostumien sijainnit
- Pohjaveden korkeusasema
- Peruskallion korkeusasema
- Maalajit

Omakotirakentajalle kiinteään ja kilpailukykyiseen hintaan!
©2020, Primaco Projektit Oy. Kaikki oikeudet pidätetään